+ 4

:
13 2015 .

᭭ 򭭭孭 , 孭䭭 뭭歭򭭭 譭 쭭𭭭 𭭭+, 񭭭 譭 뭭, 譭 4 ୭, 譭 孭孭୭.

𭭭୭ 孭, 𭭭୭譭୭ 󭭭譭 孭 ୭ ୭. 𭭭 ୭ 譭 뭭, 筭孭뭭 쭭, 筭孭孭 ୭, ୭୭ 䭭 󭭭孭 魭 򭭭 0,5%, 㭭 , 񭭭 ୭୭, ꭭ 뭭歭 ୭孭 𭭭୭譭 ᭭孭. 񭭭 譭筭୭ ୭ 孭孭୭, 𭭭୭譭୭ 뭭 譭 񭭭୭孭.

[ ]

-